Rendezett élő bor

STRUCTURED VITAL WINE = RENDEZETT ÉLŐ BOR

RENDEZETT – A bor fő alkotóeleme a víz. A természetben az információ rezgések által terjed. A rezgéseket a víz tárolja és közvetíti. Ha a víz pozitív információt hordoz, rendezett formává, kristályokká alakul. Amikor a víz negatív információval kerül kapcsolatba amorf, rendezetlen vízzé alakul, amelyben nem képződnek kristályok.

ÉLŐ – A rezgés maga az élet. Ha megszűnik a rezgés megszűnik az élet. A bor akkor szerveződik rendezett formába, ha élő anyagról van szó. Az élő bor fogyasztása éltet és felemel. Csak élő borban képződik kristályforma.

BOR – Ha a szőlőültetvényben vegyszereket használunk, amelyek célja az élet kioltása, ha a borba olyan anyagokat teszünk , amelyek például konzerválják azt, ha a bort mechanikai műveletekkel nyúzzuk, akkor egyre távolodunk az természet rendjétől. Törekszünk arra, hogy a lehető legkevesebb beavatkozással élő borokat készítsünk, amelynek fogyasztása éltet és felemel.

Hogyan születnek kristályok?

A címketervezéssel kezdődött. Olyan vizuális megoldást szerettünk volna, amely hitelesen tükrözi mindazt az információt, amivel a szőlő és a bor élete során kapcsolatba került. A termőhelyet, az évjáratot, a fajtát, a munkát a szőlőben és a pincében, beleértve az emberi hozzáállást, a gondolatokat, és a kozmikus hatásokat is stb, egyszóval a birtokunkra és a borra jellemző egyediséget adja vissza két dimenzióban. Évekig nem sikerült megoldást találni.

Függetlenül a bortól korábban már tanulmányoztuk a víz “hírvivő” tulajdonságait. Innen származik az ötlet,  hogy nagyszerű lenne, ha Masaru Emoto felfedezése nyomán a borainkról vízkristály fotókat tudnánk készíteni. Mert a víz képes hordozni mindazokat az információkat, amelyekkel kapcsolatba kerül. 

Masaru Emoto szerint a természet által teremtett élő világunkban az információ rezgések által terjed. A rezgés maga az élet. Ha megszűnik a rezgés megszűnik az élet. A rezgéseket a víz tárolja és közvetíti. Amikor a víz pozitív információt hordoz strukturált vagy rendezett formává alakul. Amikor a víz negatív információval kerül kapcsolatba amorf, strukturáltan vízzé alakul. Az anyagi dolgoknak vannak rezgései: pl egy szennyezett víz amorf lesz, de egy virág, vagy szép zene hatására rendezett alakot ölt. Nemcsak az anyagi dolgoknak bírnak ilyen tulajdonsággal, hanem a szavaknak, gondolatoknak  is vannak rezgései, és a víz a jó-rossz rezgéseket átveszi. Negatív gondolatok negatív rezgéseket produkálnak. A víz képe is szerkezet nélküli lesz. Ez tudomány mai állása.

Ám a vízzel kapcsolatos tapasztalat a tudománynál már régebb óta tükrözi a víz tulajdonságait. Például nagyanyáink fogyasztás előtt kitették a vizet az asztalra- abba a környezetbe, ahol a család élt- hogy „nyugodjék”. Majd csak ezután fogyasztották el. Vagy még korábban a kútvíz, vagy folyók, tavak vize is valószínűleg rendezett volt.

Masaru Emoto felfedezése óta van lehetőség arra, hogy a vízben tárolt információ képét vízkristályok formájában vizuálisan is láthatóvá tehetjük. A rendezett vízkristály alapszerkezete mindig tetraéder alakú.

„A víz a rezgések ruháját hordozza.”
„A víz csak rendezett formában képes szolgálni az embert.”

Ezen elindulva megpróbáltuk saját magunk összállítani a fotózáshoz szükséges rendszeret, de ez nem sikerült. Aztán elkezdtünk kutatni, hátha találunk valakit, akinek már van ilyen eszköze és ért hozzá. Sajnos Magyarországon nem találtunk ilyet. Végül is külföldön felkutattunk egy családot, akik már régóta foglalkoznak vízkristály fotózással. Felvettük velük a kapcsolatot és megbeszéltük, hogy megpróbálunk borból is kristályokat fotózni, talán sikerül. Itt tehát nem borkő kristályokról van szó, ami természetes módon is kiválik, hanem a borban található víz rész fotózásáról. Küldtünk bort, és vártuk a eredményt. Egyáltalán nem volt garantált a siker. 

Emlékszünk, amikor megjöttek az első fotók, igencsak lelelkesedtünk. Hiszen a víz rendezett formát öltött! Fantasztikus kristályok fejlődtek. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy a bor jó rezgéseket hordoz. Éltet.

rendezett élő bor
Kristályfotók a 2018-as évjáratú Olasz Kadarka borunkból

Az eddig világszerte végzett kísérleteknek az eredménye a víz révén a szőlészetre és borászatra is igaz lehet. Valószínűleg a szőlészetben és borászatban közelmúltban megjelenő természetességre való törekvés, kevesebb vagy nulla vegyszerhasználat, az indusztriális körülmények helyett az ember tevőleges jelenlétét igénylő hozzáállás, a kibontakozó bio, biodinamikus, natúr, organikus, természethű, kézműves stb irányok visznek minket a borkészítés és a borfogyasztás egy magasabb szféréjába. Mi hiszünk ebben.

A rendezett vízre jellemző hexagonális elrendezést felhasználtuk a címkék tervezésénél, és a logónk elkészítésénél. Így született meg az első kereskedelmi változat és a rendezett élő bor fogalma.